Yliopistokollegioon: Taina Välimaa (34)

 
 34.   Yliopistokollegio

206. Tiedekuntahallitus, HuTK

Akatemiatutkija, yliopistonlehtori, FT, dosentti


 • Vuodesta 1996 lähtien tuntiopettajana, tutkijana, lehtorina, yliopistonlehtorina, tutkijatohtorina, akatemiatutkijana
 • Vuodesta 2006 tiedekunta- ja  laitoshallinnossa 
 • Rekrytoinnin valmistelutyöryhmän jäsen 2010-2012, HuTK 
 • Tiedekunnan tasa-arvotoimikunnan sen
Vaaliteemat 

 • Aikaa opetus- ja tutkimushenkilöstölle tutkimukseen ja opetukseen 
 • Tutkimus pelkästään ulkopuolisen rahoituksen turvin on taloudellinen mahdottomuus 
 • Avoin hallintokulttuuri ja tiedonkulku — hyvinvoiva työyhteisö — tuloksellinen työyhteisö   

Mikäli tulen valituksi, tulen siis edistämään

 • tutkimukseen ja opetukseen käytettävän ajan tasapainottamista, jotta yliopiston ydintoiminnot – tutkimus ja opetus on mahdollista toteuttaa, sillä 
  • Suomen taloudellinen tilanne  ei mahdollista kaikkien yliopiston tutkimusaktiivisten henkilöiden toimimista täysipäiväisesti tutkijoina ulkopuolisen rahoituksen turvin,
  • ei siis koulutuksen ja tutkimuksen kahtiajakoa,
 • avointa ja keskustelevaa hallintokulttuuria: ei ylhäältä päin sanelua,
 • tiedonkulkua yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntahallituksen välillä,
 • rohkeutta päätöksenteossa.