Yliopistokollegioon: Henrik Hedberg (22)


Työskentelen tietojenkäsittelytieteiden laitoksella yliopisto-opettajana. Olen vuodesta 1998 alkaen toiminut niin assistenttina, yliassistenttina, lehtorina kuin tutkimusprojektin teknisenä koordinaattorinakin. Minulla on monipuolisesti omakohtaista kokemusta jatko-opinnoista tutkimushankkeiden rahoituksen hakemiseen ja läpivientiin.

Olen toiminut pitkään yliopiston luottamustehtävissä. Tällä hetkellä olen yliopistokollegion varapuheenjohtaja. Tiedekuntaneuvostossa olen ollut 8 vuotta ja aikoinaan laitosneuvostossa 10 vuotta.

Yliopistokollegio tarvitsee nyt jatkuvuutta kehittyäkseen. Olemme kuluneen neljän ensimmäisen vuoden kauden aikana luoneet uusia toimintatapoja ja tehneet ensimmäiset tärkeät päätöksemme. Tavoitteeni on päästä jatkamaan tätä työtä, jotta yliopistokollegio olisi entistä selvemmin "yliopisto-osakeyhtiön omistajien" eli yliopistoyhteisön vaikutuskanava.

Koen, että opetus- ja tutkimushenkilöstön tietoa yhteisen yliopistomme toiminnasta tulisi pyrkiä paremmin hyödyntämään osana avointa ja keskustelevaa päätöksentekoa. Vaikka yliopistokollegion keskeiset lakisääteiset tehtävät ovat tilinpäätöksen vahvistaminen ja hallituksen ulkopuolisten jäsenten valinta, olisi käytännössä löydettävissä myös vahvempia yhteistyötapoja esimerkiksi yliopiston hallituksen sekä yliopistokollegion ja ammattiyhdistysten välillä.

Yliopistokollegio valitsee yliopiston hallitukseen kolme uutta jäsentä jo vuoden 2015 aikana. Minun tehtävänäni valituksi tultuani on varmistaa, että nämä rekrytoinnit tukevat yliopiston päätehtävää: opetusta ja tutkimusta.

Henkilökohtaiset vaalisivut: www.henrikhedberg.net/vaalit