Yliopistokollegioon: Pirkko Viitala (31)

Toimin laboratoriopäällikkönä farmakologian ja toksikologian laitoksella. 

Vaikka kuulunkin palkkausjärjestelmässä muuhun henkilökuntaan, tunnen myös tutkijoiden ja opettajien huolet erinomaisen hyvin vahvan tutkimustaustani, tieteentekijöiden liitossa toiminnassa  mukanaolon ja opetusvastuideni vuoksi. 

Jaan huolen yliopistoyhteisön osaamisen hukkaan valumisesta tilanteessa, jossa joudutaan tekemään kovin paljon ydintehtäviin kuulumattomia työtehtäviä ja turhautumaan järjestelmien toimimattomuuden ja ajanhukan vuoksi. 

Haluan vaikuttaa siihen, että yliopistoyhteisön ääni saadaan kuulumaan yliopistossamme huomattavasti selvemmin. Mielestäni myös yliopistokollegion pitää toimia yliopistoyhteisön voimakkaana äänitorvena.

Olen toiminut pitkään tiedekuntaneuvostoon aktiivisena ja suunsa avaavana jäsenenä ja kovin mielelläni toimisin jatkossakin yhtenä yliopistoyhteisön äänitorvena entistä vaikutusvaltaisemmassa tiedekuntahallituksessa.